Campagne mascotte ‘Filey’

Gemeente Utrecht vroeg om een herkenbaar karakter voor een bewustwordingscampagne. Doel? Herkenbaarheid van het thema ‘veilig omgaan met informatie’.

Gemaakt onder contract bij Kris Kras communicatie

Karakter met een doel

Gemeente Utrecht zet een intern bewustwordingsprogramma op over gegevensbescherming. Werknemers dienen binnen de gemeente Utrecht veilig en verantwoord om te gaan met gegevens en data. Hoe kan je dat op een leuke en informele manier aanstippen?

Kan je een geheimpje bewaren?

Het doel is om de kans op incidenten te minimaliseren door preventief te informeren, en te informeren wat te doen in het geval van een incident.

Deel je data niet met derden!

Rudolf gaf vorm aan een interne bewustwordingscampagne met diverse on- en offline communicatie-middelen.

Door deze boodschap te verpakken met een informele mascotte als boodschapper én met snel te consumeren animaties, bereiken we de doelgroep sneller.